Välkommen till advokatbyrån avtalsrätt, bolagsrätt, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, förvaltningsrätt, konsumenträtt, personskaderätt, skadeståndsrätt, skatterätt

Notarius Publicus

Notarius publicus skall hjälpa allmänheten bland annat med att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och översättningar, närvara som vittne då till exempel ett bankfack öppnas, förrätta lotteridragningar, lotta ut eller makulera obligationer och aktier samt utfärda så kallat apostille. Bestyrkande av översättningar.

Genom att komma till oss kan Du få service även inom detta område.
Maria Sturesson är Notarius Publicus och Elisabeth Karlsson är biträdande Notarius Publicus.

Tidsbeställning krävs!