Välkommen till advokatbyrån avtalsrätt, bolagsrätt, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, förvaltningsrätt, konsumenträtt, personskaderätt, skadeståndsrätt, skatterätt

Personal


Advokat Maria Sturesson

Utbildning: Jur. stud, 1983-87  
  Universitetsstudier i engelska  
   
Språk: Engelska  
   
Specialområden: Brottmål
   
Yrkeserfarenhet: Notarietjänstgöring 1988-1990
  Allmän praktiserande advokatverksamhet 1990-
  Notarius Publicus i Gislaved och Gnosjö Kommun  

Advokat Elisabeth Karlsson

Utbildning: Jur.kand, 2006, Lunds Universitet  
   
Språk: Engelska & Tyska  
   
Yrkeserfarenhet: Bitr. Jurist Gislaveds Advokatbyrå 2006-2007
  Gislaveds Juridiska Byrå 2007-2013
  Advokatbyrån i Westbo 2013-
  Bitr. Notarius Publicus i Gislaved och Gnosjö Kommun  

Elisabeth "Lotta" J Malmström

- Anställd 1999
- Ansvarar för löpande administration, inköp och ekonomi.
- Handlägger självständigt ärenden inom, personskadereglering, bouppteckningar,
boutredningar, arvskiften och skadeståndsersättning. Kontakter med uppdragsgivare
myndigheter och domstolar.
     
Diverse kurser: Marknadsföring/Företagsekonomi 1990
Advokatsekreterarkurs, Malaga 2001
Personskaderätt, Korfu 2004
Boutredning