Välkommen till advokatbyrån avtalsrätt, bolagsrätt, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, förvaltningsrätt, konsumenträtt, personskaderätt, skadeståndsrätt, skatterätt

Rättshjälp/rättsskydd

Om man råkar in i en rättslig tvist skall man i första hand uttnyttja det s.k. rättsskyddet i försäkringen.

Rättsskydd finns de flesta av följande svenska försäkringar:
Hemförsäkring
Villaförsäkring
Fritdshusförsäkring
Helförsäkring av båt
Hel- och halvförsäkring av bil

Genom att granska försäkringsbrev och försäkringsvillkor kan man se vilka villkor som gäller för ens egen försäkring.

Rättsskyddet täcker kostnader för juridisk hjälp i angelägenheter som rör dig som privatperson.

Många försäkringar kräver att du måste betala dels en fast summa själv dels en viss procentandel av de rättsliga kostnaderna.

RÄTTSHJÄLP
Den som inte kan få rättsligt stöd på annat sätt kan under vissa omständigheter få rättshjälp genom statens försorg. Det är bl.a. Dina ekonomiska förhållanden som avgör om du är berättigad till rättshjälp.

Innan rättshjälp beviljas måste du i allmänhet själv betala en s.k. Rådgivningstimma.
Kostnaden för denna timma ligger f.n. På 1 553 kr.