Välkommen till advokatbyrån avtalsrätt, bolagsrätt, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, förvaltningsrätt, konsumenträtt, personskaderätt, skadeståndsrätt, skatterätt

Advokatbyrån i Westbo AB

…med båda fötterna på jorden…

Fågeln som flyger är fri. Vi människor som lever i ett alltmer komplicerat samhälle är däremot kringgärdade av lagar, förordningar och paragrafer.

De flesta av oss ställs förr eller senare inför frågor och beslut som har juridiska konsekvenser, både privat och i yrkeslivet. Det kan gälla beslut som är svåra både att överblicka och efterleva. Då är sakkunnig hjälp nödvändig.

Advokatbyrån är till för alla som behöver professionell juridisk rådgivning och hjälp. Vår inriktning är allmän: tvistemål, familjerätt, brottmål och affärsjuridik.
Hos oss får Du en effektiv hantering av dina ärenden. Vi tror på professionalitet och flexibilitet, inte bara i arbete utan även i kontakterna med våra klienter. Har Du svårt att ta Dig till oss kommer vi till Dig. Den personliga kontakten sätter vi högt.

Genom kontinuerlig fortbildning och moderna informationsmedier håller vi oss à jour med allt nytt inom våra respektive arbetsområden. Det handlar inte bara om att veta vad som gäller idag utan också om vad som händer i morgon. Att kunna ge realistiska råd inför framtiden. Vi står med båda fötterna på jorden, beredda att hjälpa Dig landa rätt.


Advokatbyrån i Westbo vänder sig både till privatpersoner och näringsidkare, vi kan erbjuda kvalificerad hjälp inom följande områden:

Avtals/bolagsrätt
Brottmål
Familjerätt
Fastighetsrätt
Förvaltningsrätt
Tvistemål
Personskade/skadeståndsrätt