Välkommen till advokatbyrån avtalsrätt, bolagsrätt, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, förvaltningsrätt, konsumenträtt, personskaderätt, skadeståndsrätt, skatterätt

Avtalsrätt

Avtalsrättsliga och köprättsliga frågor har stor betydelse i affärslivet. Kommersiella avtal ligger oftast till grund för solida affärsuppgörelser. Vikten av att skriva förnuftiga avtal ligger inte enbart i att ha dem som riktmärke utan också i att avtalsparterna under tiden som avtalet arbetas fram får en möjlighet att diskutera och överväga vad man egentligen vill åstadkomma med samarbetet.

Advokatbyrån i Westbo medverkar vid ingåendet av affärsöverenskommelser, med inledande rådgivning. Vi deltar i förhandlingarna samt då avtalsdokument och andra handlingar skall upprättas eller granskas. Avtals- och köprätt är valiga rättsområden som aktualiseras i vårt dagliga arbete. Genom att vi ofta är placerade i närheten av våra kunder kan vi snabbt anpassa oss efter kundens önskemål.

Vi kan hjälpa till vid frågor som rör både valet av verksamhets- och samarbetsform. Vi kan ordna bolagsbildningar, vi kan medverka vid förhandlingar om köp och försäljning av företag, vi kan upprätta aktieägar- eller andra samarbetsavtal.

Bolagsrätt

Bolagsrättsliga frågor kan röra tvister eller samarbete inom olika associationsformer. Det kan också handla om rent praktiska saker som registrering och ändring av uppgifter hos Bolagsverket.

Det kan också röra sig om snabba åtgärder för att undvika likvidation.

Vi kan medverka genom vår kunskap inom detta område. Denna hjälp kan skapa ett mervärde för kunden genom att denne vinner tid och handlingsutrymme.

www.bolagsverket.se