Välkommen till advokatbyrån avtalsrätt, bolagsrätt, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, förvaltningsrätt, konsumenträtt, personskaderätt, skadeståndsrätt, skatterätt

Tvistemål m.m.

Konsumenträtt m.m.
När du som privatperson och Konsument köper eller beställer något från en företagare (näringsidkare) är du oftast i ett kunskapsmässigt underläge. Du kan inte lika mycket om färg som färghandlaren, du kan inte lika mycket om bilar som bilreparatören.

När du hamnar i tvist med näringsidkare finns det därför en del lagar som skall göra det lättare för dig som konsument. Lagarna är exempelvis: konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och konsumentkreditlagen. Lagarna är i stora stycken tvingande till konsumentens fördel.

Vi kan hjälpa dig att ta kontakt med näringsidkaren och försöka tvinga fram en uppgörelse. Vi kan också hjälpa dig i en eventuell rättegång.