Välkommen till advokatbyrån avtalsrätt, bolagsrätt, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, förvaltningsrätt, konsumenträtt, personskaderätt, skadeståndsrätt, skatterätt

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten dyker upp i de flesta rättsområden. exempelvis:

arbetsrätt
straffrätt
avtalsrätt
personskaderätt

Advokatbyrån hjäper dem som lidit en skada eller de som påstås ha orsakat en skada. Vi vänder oss både till privatpersoner och företag.

Personskaderätt

 

Trafikskadorna regleras oftast genom ett fungerande samarbete med försäkringsbolagets handläggare. Vi skall då bevaka klientens rätt till ersättning.

När det gäller skador som regleras av den obligatoriska trafikförsäkringen lämnar idag försäkringsbolagen en generell rätt till kostnadsfritt biträde av advokat under den utomrättsliga skaderegleringen. Försäkringsbolaget betalar således för klientens advokatkostnader.